Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die petervandendop.nl aan de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. petervandendop.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met directe ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Bepaalde hyperlinks in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van petervandendop.nl, welke geen eigendom zijn van petervandendop.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. petervandendop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein.

 

petervandendop.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.